Two police officers in the street walking towards a disabled person in an electric wheelchair

Adroddiad troseddau a phobl anabl

Adroddiad yn diweddaru canfyddiadau ymchwil y Comisiwn ar droseddau a phobl anabl.

 • A woman in a wheelchair looks through her window blinds.

  Darllen yr adroddiad

  Adroddiad ymchwil 103 – Troseddau a phobl anabl: mesurau aflonyddu ar sail anabledd.

 • A man with Downs Syndrome searches for information on an iPad

  Data adroddiad ymchwil

  Edrychwch ar neu lawr lwythwch y data ategol a ddefnyddiwyd i lunio’r adroddiad ar droseddau a phobl anabl.

 • Young disabled boy completing a worksheet

  Datganiad i’r wasg

  Mae plant anabl yn ddwywaith yn fwy tebygol o fod yn darged i drosedd

 • A person tracing their fingers across a Braille book.

  Ein hymchwil blaenorol

  Darllenwch am ein hymchwiliad i aflonyddu ar sail anabledd a chael mynediad i adroddiadau, canllaw a gwybodaeth flaenorol.