Woman sat at desk typing Woman sat at desk typing

Manylion gwariant

Tryloywder o ran yr hyn y mae'r Comisiwn yn ei wario

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yw’r rheolydd annibynnol dros gydraddoldeb, hawliau dynol a pherthynas dda ym Mhrydain. Rydym yn gorff statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2006, ac adran y llywodraeth sy’n ein noddi yw'r Adran dros Addysg.

Ymrwymodd y Llywodraeth yn benodol i gyhoeddi gweithrediadau gwariant dros £25,000 ar-lein. Dewisodd y Comisiwn i gyhoeddi gwariant dros £500, sydd yn is na gofynion lleiafswm y Llywodraeth.

Gofynnir i adrannau gyhoeddi eu gwybodaeth gwariant drwy gymryd ymagwedd gyson o ran amserlen, fformat a chynnwys, ac felly rydym yn dilyn y canllaw a gyhoeddir ar wefan Trysorlys EM.

Er eich sylw:

  • Caiff y gweithrediadau gwariant eu cofnodi ar ddiwrnod y taliad gwirioneddol ac maent yn cynnwys TAW na ellir ei ad-dalu. 

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 13 Sep 2018