Adborth am y wefan

Ar gyfer adborth am ein gwefan yn unig yw’r ffurflen hon

Sut i gysylltu â’r Comisiwn ynglŷn â materion eraill

Pryd i ddefnyddio’r ffurflen hon

Wnewch chi ddefnyddio’r ffurflen hon i roi gwybod i ni os ydych yn cael trafferthion i ddefnyddio’r safle, yn cael problemau technegol â’n safle, neu i roi eich sylwadau am y safle. Rydym yn gyson yn ceisio gwella’r safle ac yn croesawu’ch adborth a’ch awgrymiadau.

Gallwch, hefyd, ddefnyddio’r ffurflen hon os ydych yn cael problemau â’r safle o ran hygyrchedd. Darllenwch ein datganiad ar Hygyrchedd yn gyntaf i weld a all hwnnw eich helpu.

Fill out my online form.

Diweddarwyd ddiwethaf: 31 Aug 2016