Archwiliad cyflog cyfartal 2020 Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Corfforaethol
 

First published: 10 Nov 2020

Publication cover: Equal pay audit

Archwiliad cyflog cyfartal annibynnol ein gweithlu, gan edrych ar y nodweddion gwarchodedig a ganlyn:  

  • anabledd
  • hil
  • rhyw

Cwmni ymgynghori Korn Ferry a gyflawnodd yr archwiliad annibynnol hwn.

Golyga cyflog cyfartal fod rhaid i ddynion a menywod yn gweithio i’r un cyflogwr, gan wneud gwaith cyfwerth, gael cyflog cyfartal oni bai gellir cyfiawnhau unrhyw wahaniaeth yn y cyflog.

Mae archwiliad cyflog cyfartal yn cymharu cyflog dynion a menywod yn gwneud gwaith cyfwerth mewn sefydliad i nodi unrhyw wahaniaethau o ran cyflog ac archwilio’r achosion.

Lawr lwytho’r adroddiad (yn Saesneg)