Adolygiad blynyddol 2017 i 2018 Pwyllgor Cymru

Corfforaethol
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Cymru

First published: 29 Oct 2018

wales committee annual review 2017 2018 7

Mae’r adolygiad hwn yn bwrw golwg ar yr hyn mae’r Comisiwn yng Nghymru wedi’i gyflawni yn erbyn y blaenoriaethau a osodwyd gan ei dîm llywodraethu (Pwyllgor Cymru).

Roedd y blaenoriaethau ar gyfer Cymru yn cynnwys:

  • cyfrannu gwybodaeth at ddeddfwriaeth a pholisi
  • darparu tystiolaeth yn ymwneud â chydraddoldeb a hawliau dynol
  • sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus yn trin pobl yn deg
  • hybu gweithdrefnau tecach
  • hybu a diogelu hawliau dynol
  • helpu pobl sydd wedi dioddef gwahaniaethu i gael cyfiawnder

Gallwch ganfod mwy am Bwyllgor Cymru a’n Comisiwn yng Nghymru ar ein gwefan.

Download as PDF