Hawliau dynol yw’r rhyddid a’r hawliau sylfaenol sy’n perthyn i bob person yn y byd. Darganfyddwch am eich hawliau a’n swyddogaeth ni wrth hybu a monitro hawliau dynol.

Beth yw hawliau dynol?

Darganfyddwch am hawliau dynol, y Ddeddf Hawliau Dynol, y Datganiad Cyffredinol a sut mae hawliau dynol yn gweithio.

Defnyddio’ch hawliau dynol

Os ydych hawliau dynol wedi’u torri, gall yr adran hon eich helpu i asesu’r sefyllfa a’ch opsiynau posibl.

Arweiniad ynglŷn â hawliau dynol

Canllaw ymarferol i bobl sy’n gweithio yn y sector cyhoeddus neu mewn sefydliadau sy’n ymgymryd â swyddogaethau cyhoeddus.

Ein gwaith hawliau dynol

Darganfyddwch am yr ystod o brosiectau hawliau dynol y bu’r Comisiwn yn ymgymryd â hwy.

Dathliadau hawliau dynol

Rydym wedi nodi nifer o ddyddiau dathlu o ran hawliau dynol. Darganfyddwch pam rydym yn meddwl eu bod yn bwysig.