Canllawiau ar y ddyletswydd cydraddoldeb

Mae’r dudalen hon yn cynnwys canllawiau i gyrff yng Nghymru a swyddogaethau ganddynt sydd heb eu datganoli.
Mae’r canllawiau yn darparu golwg gyffredinol o’r ddyletswydd cydraddoldeb, gan gynnwys y ddyletswydd cydraddoldeb gyffredinol, y dyletswyddau penodol ac i bwy maent yn gymwys. Maent yn cwmpasu’r hyn y dylai awdurdodau cyhoeddus ei wneud i ateb y ddyletswydd. Mae hyn yn cynnwys camau sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith, yn ogystal â’r rhai a argymhellir.

Diweddariad
 

Mae ein canllawiau wedi eu diwygio (Rhagfyr 2011 ac Ionawr 2012) i adlewyrchu fersiwn terfynol y rheoliadau dyletswydd penodol.

 

Canllawiau i Gymru

1. The essential guide to the public sector equality duty: An overview for listed public authorities in Wales1. Y canllaw hanfodol i ddyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus: Trosolwg i awdurdodau cyhoeddus rhestredig yng Nghymru

Fersiwn PDF | Fersiwn Word


Equality objectives and Strategic Equality   Plans:  A guide for listed public authorities in Wales2. Amcanion Cydraddoldeb a Chynlluniau Cydraddoldeb Strategol:  Canllaw i awdurdodau cyhoeddus rhestredig yng Nghymru

Fersiwn PDF | Fersiwn Word


 Engagement: A guide for listed public authorities in Wales 3. Ymgysylltiad: Canllaw i awdurdodau cyhoeddus rhestredig yng Nghymru

Fersiwn PDF| Fersiwn Word


Assessing impact: A guide for listed public authorities in Wales4. Asesu effaith: Canllaw i awdurdodau cyhoeddus rhestredig yng Nghymru

Fersiwn PDF | Fersiwn Word


Equality information: A guide for listed public authorities in Wales5. Gwybodaeth cydraddoldeb: Canllaw i awdurdodau cyhoeddus rhestredig yng Nghymru

Fersiwn PDF| Fersiwn Word


Employment information, pay differences and staff training: A guide for listed public authorities in Wales6. Gwybodaeth cyflogaeth, gwahaniaethau tâl a hyfforddiant staff: Canllaw i awdurdodau cyhoeddus rhestredig yng Nghymru

Fersiwn PDF | Fersiwn Word


Procurement: A guide for listed public authorities in Wales7. Caffael: Canllaw i awdurdodau cyhoeddus rhestredig yng Nghymru

Fersiwn PDF| Fersiwn Word


Annual reporting, publishing and Ministerial duties: A guide for listed public authorities in Wales8. Adrodd yn flynyddol, cyhoeddi a dyletswyddau Gweinidogaethol:  Canllaw i awdurdodau cyhoeddus rhestredig yng Nghymru

Fersiwn PDF| Fersiwn Word


 

back to top