Gwybodaeth i Gynghorwyr

Y Ddeddf Cydraddoldeb mewn grym

Daeth y Ddeddf Newydd i rym ar 1 Hydref 2010. Gall rywfaint o’r wybodaeth ar y dudalen hon fod yn hen.

 

 

Mae’r adran hon yn cynnwys adnoddau ar gyfer cynghorwyr cyfreithiol, asiantaethau cynghori, cynghorwyr undebau llafur ac eraill sy’n darparu gwybodaeth a chyngor i bobl sydd am wybodaeth yn ymwneud â’u hawliau. Mae’n cynnwys deddfwriaeth cydraddoldeb a hawliau dynol allweddol a Chodau Ymarfer.

 Hwyrach y cewch wybodaeth ddefnyddiol o dan Eich Hawliau neu o dan Gyfraith a Pholisi

Araith berthnasol

 

 

back to top