Gwybodaeth i Gyflogwyr - cyn Hydref 2010

Mae’r adran hon yn disgrifio’r prif feysydd lle gall gwahaniaethu ym maes cyflogaeth ddigwydd, i bwy mae’n berthnasol a beth all cyflogwyr ei wneud i’w atal.

Does wahaniaeth a ydych chi’n cyflogi staff llawn amser, rhan-amser neu dros dro, dylech chi fod yn ymwybodol o’r hawliau sydd ganddyn nhw i gael triniaeth deg yn y gwaith. Mae cyngor manwl i weithwyr cyflogedig ar gael yn ‘Hawliau mewn gwahanol leoliadau: Gweithio ac ennill. Mae gan eich gweithwyr cyflogedig (ac unrhyw weithwyr sy’n gweithio i chi, ond nad oes ganddyn nhw gontract cyflogaeth, megis contractwyr) hawliau cyflogaeth eraill ar wahân i’r rhai sy’n ymwneud â chydraddoldeb a hawliau dynol. Gall yr hawliau eraill hyn ddeillio o gyfraith gwlad neu Ewropeaidd ac maen nhw’n cynnwys hawliau i gontractau, cyflog, gwyliau a diswyddo.

Nid yw’r wefan hon yn cynnwys manylion yr hawliau cyflogaeth eraill hyn. Am fwy o wybodaeth dylech gysylltu â chyfreithiwr neu fynd at un o’r sefydliadau canlynol:

Dyma’r meysydd sydd yn cael sylw yn yr adran hon:

back to top