Beth mae'r gyfraith yn ei ddweud?

Mae’r ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â gwahaniaethu ar sail oedran yn cynnwys y canlynol:

Rheoliadau Cydraddoldeb Cyflogaeth (Oedran) 2006(Saesneg): Mae’r ddeddfwriaeth a ddaeth i rym ym mis Hydref 2006 yn golygu na all cyflogwyr wahaniaethu yn erbyn gweithwyr ar sail oedran bellach.
 

back to top