Nwyddau, cyfleusterau a gwasanaethau

Mae’r Ddeddf ddiwygiedig yn berthnasol i bawb sy’n darparu nwyddau, cyfleusterau neu wasanaethau i’r cyhoedd, er enghraifft: gwestai, siopau, banciau, cwmnïau yswiriant, gwasanaethau ariannol, sinemâu, theatrau, bariau, bwytai, tafarndai, mannau lluniaeth neu adloniant, gwasanaethau cludiant a theithio, a gwasanaethau sy’n cael eu darparu gan unrhyw awdurdod lleol neu gyhoeddus a chan unrhyw broffesiwn neu faes. Mae’n anghyfreithlon i wrthod rhoi gwasanaeth, neu i beidio â rhoi gwasanaeth o’r un safon ag eraill.

Am eithriadau, ewch i ‘Pryd mae achos o wahaniaethu ar sail hil yn gyfreithlon?’.

 

back to top