Recriwtio a hysbysebu

Mae’n anghyfreithlon i gyflogwr eich trin chi’n llai ffafriol nag eraill ar sail hiliol neu oherwydd eich rhyw, oedran, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, neu grefydd neu gred, wrth hysbysebu swyddi neu yn ystod y broses recriwtio.

Os ydych chi’n meddwl eich bod chi wedi dioddef gwahaniaethu, efallai y byddwch chi’n gallu cyflwyno achos o wahaniaethu anghyfreithlon yn erbyn y cyflogwr neu’r asiantaeth recriwtio.  Efallai bydd y CEHR yn gallu gweithredu ar eich rhan.

  • Hysbysebion swyddi
  • Recriwtio
  • Pan fo gwahaniaethu’n gyfreithlon

back to top