Dysg a hyfforddiant

Mae’n anghyfreithiol i wahaniaethu ar sail cyfeiriadedd rhywiol wrth ddarparu addysg neu hyfforddiant. Mae’r cyfle i ddysgu a derbyn hyfforddiant yn agored i bawb, ac mae’n ofyniad ar ddarparwyr addysg i drin pawb yn gyfartal wrth gynnig hynny. Golyga hyn, er enghraifft, bod yn rhaid ystyried bwlio homoffobig yn yr ysgolion a cholegau yn ddifrifol a dylid ei drin mor gadarn ag unrhyw fwlio arall.

Enghraifft

Cafodd John ei fwlio yn yr ysgol gan ddisgyblion eraill a feddyliai ei fod yn hoyw. Cwynodd wrth ei athro, a wnaeth dim byd i ddelio â’r bwlïod. Pan ymosodwyd arno gan y bwlïod, dychrynwyd John cymaint fel iddo wrthod dychwelyd i’r ysgol. Gall hyn fod yn wahaniaethu uniongyrchol.

Enghraifft

Cafodd merch i gwpl hoyw ei bwlio yn yr ysgol oherwydd cyfeiriadedd rhywiol ei rhieni. Cwynodd y rhieni at yr athrawes, a ddywedodd mai dim ‘ond pryfocio’ roedd y plant ond gofynnai iddynt i beidio â gwneud. Ni ddaeth y bwlio i ben, er i fathau arall o fwlio cael eu trin yn ddifrifol gan yr ysgol. Gallai hyn fod yn wahaniaethu uniongyrchol yn gysylltiedig â chyfeiriadedd ei rhieni.
 

back to top