Anabledd mewn cyflogaeth

Mae’r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd (DGSA) yn dweud ei bod hi’n anghyfreithlon i gyflogwr wahaniaethu yn eich erbyn os ydych chi’n anabl:

  • o ran telerau’r gyflogaeth sy’n cael ei chynnig;
  • o ran y cyfleoedd i gael dyrchafiad, trosglwyddo, hyfforddiant neu dderbyn unrhyw fantais arall;
  • trwy wrthod cynnig, neu beidio â chynnig yn fwriadol, unrhyw gyfle o’r fath i chi; neu
  • trwy eich diswyddo, neu eich trin mewn unrhyw ffordd negyddol arall.

Am wybodaeth i gyflogwyr am wneud addasiadau ar gyfer gweithwyr cyflogedig anabl gweler Busnesau a sefydliadau: Cyflogwyr.

I gael mwy o wybodaeth am eich hawliau yn y gwaith, gweler Hawliau ar waith: gweithio ac ennill cyflog.

back to top