Darparwyr addysg a hyfforddiant - y canllaw cyn Deddf Cydraddoldeb 2010

Mae’r adran hon yn edrych ar gydraddoldeb a gwahaniaethu ym maes addysg o safbwynt darparwyr addysg. Mae’n edrych ar bwy sy’n cael ei gyfrif yn ddarparwyr addysg, eu meysydd cyfrifoldeb, yr hyn ddywed y gyfraith ac mae’n crynhoi’r hyn y gall darparwyr addysg ei wneud i hyrwyddo cyfle cyfartal a mynd i’r afael â gwahaniaethu.

Ar y wefan hon mae’r term ‘darparwyr addysg’ yn golygu darparwyr hyfforddiant a dysgu seiliedig ar waith yn ogystal ag ysgolion, colegau a phrifysgolion. Mae’r cyfreithiau a amlinellir yma hefyd yn berthnasol i adrannau addysg awdurdodau lleol (neu awdurdodau addysg yn yr Alban).

Er bod yr adran hon yn ymdrin â rhai meysydd o hawliau disgyblion a myfyrwyr yn y sector addysg wrth edrych ar feysydd cyfrifoldeb darparwyr addysg, os ydych am fwy o wybodaeth ewch i Hawliau mewn gwahanol leoliadau > dysgu a hyfforddi.

 

 

back to top