Statws cyfreithiol ein canllaw

Nodwch os gwelwch yn dda: mae cyflwyniad y Ddeddf Cydraddoldeb newydd ym mis Hydref 2010 yn gofyn ichi ystyried pa gyfres o gyfreithiau a chanllaw cydraddoldeb sy’n gymwys i’ch sefyllfa. Bydd y canllaw a’r gyfraith, sydd yn rhaid ichi ymgynghori yn eu cylch, yn dibynnu ar bryd y digwyddodd y weithred/gweithredoedd o wahaniaethu.

Cyn Hydref 2010

Pan ddigwyddodd y weithred neu weithredoedd o wahaniaethu cyn 1 Hydref 2010, bydd y cyfreithiau cydraddoldeb blaenorol yn gymwys (er enghraifft y Ddeddf Cysylltiadau Hiliol, Deddf Gwahaniaethu ar sail Rhyw,  a’r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd). Dylech gyfeirio at ein canllaw berthnasol ar y cyfreithiau hynny:

O Hydref 2010

Pan naill ai ddechreuodd y weithred neu weithredoedd o wahaniaethu cyn 1 Hydref 2010 ond yn parhau wedyn, neu digwyddodd ar neu ar ôl 1 Hydref 2010, bydd Deddf Cydraddoldeb 2010 yn gymwys a dylech gyfeirio at ein canllaw berthnasol ar Ddeddf Cydraddoldeb 2010:

Canllaw i gyflogwyr
Canllaw i weithwyr
Canllaw i ddarparwyr gwasanaeth
Canllaw i ddefnyddwyr gwasanaeth
Canllaw i ddarparwyr addysg: ysgolion
Canllaw i ddarparwyr addysg: Addysg Bellach ac Addysg Uwch

 

back to top