Sut i ddefnyddio’r pecyn cymorth cychwynnol hwn

Mae’r Ddeddf Cydraddoldeb yn dod â’r holl ofynion cyfreithiol, y mae angen i bobl sy’n gweithio yn sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol i wybod amdano o ran cydraddoldeb, at ei gilydd am y tro cyntaf.

Boed a ydych yn cyflogi pobl, yn darparu gwasanaeth neu’r ddau, mae’r adnodd hwn yma i’ch helpu i ddeall hanfodion y gyfraith. Rydym yn cymryd yn ganiataol nad oes gennych unrhyw wybodaeth flaenorol yn y maes hwn a gobeithio bydd y canllaw’n ddefnyddiol a syml i bawb.

Rydym wedi rhannu’r Ddeddf yn naw modiwl bychan, pob un tua deng munud o faint o ran eu darllen. Argymhellwn ni chi i ddechrau gyda Modiwl 1, sy’n rhoi trosolwg o’r Ddeddf ac yn egluro rywfaint ar yr iaith yn yr adnodd hwn. Gallwch, wedyn, naill a’u cymryd yn eu tro neu symud ymlaen i’r rhai sy fwyaf perthnasol ichi. Os hoffech wybodaeth fanylach, darllenwch am y Cod perthnasol yn ein gwefan.

 

back to top