Pecyn Cymorth Cychwynnol i’r Ddeddf Cydraddoldeb

Header image for the Equality Act starter kit

Dechrau yma:

Introduction to the Equality Act videoFideo: Deall Deddf Cydraddoldeb 2010

Mae ein cyn Cadeirydd, Trevor Phillips a Stephen Alambritis, Comisiynydd, yn cyflwyno Deddf Cydraddoldeb 2010.

Podcast: addasiadau rhesymol yn y gweithle

Mae John Wadham, ein cyn cyfarwyddwr cyfreithiol yn trafod ymholiadau cyffredin ar addasiadau rhesymol gyda Steve Williams, Pennaeth Cydraddoldeb yn Acas. 

Y camau nesaf:

Ar ôl ichi orffen â’r canllaw cychwynnol hwn, argymhellwn ichi ddarllen ein canllaw anstatudol.

Cwestiynau allweddol am y Ddeddf

Rydym wedi rhestri’r deg cwestiwn mwyaf poblogaidd a ofynnwyd inni ynglŷn â’r Ddeddf Cydraddoldeb.

Gweler ein hatebion i’ch cwestiynau.
 

Modiwlau hyfforddi byr

Sut i ddefnyddio’r Pecyn Cymorth Cychwynnol hwn

Darllenwch am y Pecyn Cymorth Cychwynnol hwn, ei bwrpas a sut i’w ddefnyddio ar-lein ac yn eich sefydliad. Gallwch, hefyd, ganfod am adnoddau a chanllawiau eraill i lawr lwytho ar gyfer hyfforddiant.

Modiwl 1
Beth yw’r Ddeddf Cydraddoldeb ac i bwy y mae’n gymwys?

Cyflwyniad i’r Ddeddf Cydraddoldeb yw’r modiwl hyfforddi hwn. Mae i bawb, boed eich bod yn cyflogi pobl neu’n darparu gwasanaeth.

Camau cadarnhaol ymarferol (PDF)

Darllenwch ein canllaw am rai syniadau ymarferol ar sut a phryd i weithredu’n gadarnhaol. Mae’n cynnwys ystod o sefyllfaoedd gydag awgrymiadau defnyddiol.

Hysbysebion a’r Ddeddf Cydraddoldeb (PDF)

 

Modiwlau 2-5
I gyflogwyr:

Mae’r adran hon yn rhoi sylw ar sut fydd y Ddeddf Cydraddoldeb yn effeithio arnoch chi a hefyd ar faterion y bydd rhaid ichi, efallai, ystyried, megis sut i reoli’ch tîm a phobl sy’n dechrau ac yn gadael.

Modiwlau 6-9
I ddarparwyr gwasanaeth:

Mae’r adran hon yn rhoi sylw i’r hyn y mae angen ichi wybod os ydych yn darparu nwyddau, cyfleusterau neu wasanaethau (yn rhad ac am ddim neu am dâl) i’r cyhoedd.

Darparu Cyfleusterau a’r Ddeddf Cydraddoldeb (PDF)

Rhowch gais ar yr ymarfer cyntaf mewn cyfres sy’n eich arwain trwy’r Ddeddf Cydraddoldeb.

Diswyddo a’r Ddeddf Cydraddoldeb (PDF)

Addasiadau Rhesymol a’r Ddeddf Cydraddoldeb (PDF)