Ymchwil yng Nghymru

Yma cewch wybodaeth ar sut rydym yn adeiladu sail dystiolaeth gref sy’n galluogi’r Comisiwn i siarad ag awdurdod ar faterion polisi ac ag eglurder ar yr hyn sydd angen ei newid.

Am unrhyw ymholiadau ynglÅ·n ag unrhyw un o’n prosiectau ymchwil, neu os hoffech wybodaeth am gynnydd y prosiect, cysylltwch â: wales@equalityhumanrights.com


Newyddion ymchwil yng Nghymru

12/05/11

Yn adnabod Cymru? Go brin...

Mae adroddiad carreg filltir a gyhoeddwyd heddiw gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol mewn cydweithrediad â Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD) yn bwrw golwg ar y ffeithiau ynghylch anghydraddoldeb economaidd yng Nghymru mewn ffordd heriol a newydd.

19/04/11

Lansiad 'an Anatomy of Economic Inequality in Wales'

Dydd Iau 12 Mai 2011
Prifysgol Caerdydd

Maen bleser gan Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD) ar Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol estyn croeso ichi i lansiad An Anatomy of Economic Inequality in Wales, adroddiad syn torri cwys newydd. Bydd y digwyddiad yn cynnig cyfle i glywed a thrafod casgliadau allweddol or adroddiad. Yr Athro Teresa Rees fydd wrth y llyw a bydd cyflwyniadau gan Kate Bennett ac awduron yr adroddiad.


Cynhadledd Ffeithiau am Gymru
Dydd Mawrth 29 Mawrth - Caerdydd
Dydd Iau 31 Mawrth - Conwy

Yn ein dwy gynhadledd, cafodd dros 150 o westeion y cyfle i fwrw golwg ar gasgliadau dau on hadroddiadau carreg filltir Pa mor deg yw Cymru? ac Economic Inequality in Wales.


1/12/10

Mwy nag ystadegyn

Mae’r ymchwil hwn yn cynnig cipolwg am y tro cyntaf o’r math o fywyd sydd gan bobl yng Nghymru sydd â chyflwr iechyd meddwl, neu sy’n Sipsiwn-Teithwyr, neu’n bobl trawsryweddol, yn geiswyr lloches neu ffoaduriaid.


 

28/01/10

Cymru Anghyfartal – tystiolaeth a gweithredu: addysg

 25 Chwefror 2010 - The Depot Studio, Abertawe

Gan adeiladu ar ein hadroddiad ymchwil ‘materion cydraddoldeb yng Nghymru’ bydd y digwyddiad hwn yn ystyried y dystiolaeth ar anghydraddoldeb ym myd cyflogaeth. Trwy gyfuniad o gyflwyniadau a sesiynau arbenigol byddwn yn gofyn ‘beth sy’n gweithio’ wrth hybu cydraddoldeb.
 


10/12/09

Cymru Anghyfartal - tystiolaeth a gweithredu: cyflogaeth
21 Ionawr - Canolfan QED, Trefforest
Yn adeiladu ar ein hadroddiad ymchwil ‘materion cydraddoldeb yng Nghymru’ bydd y digwyddiad hwn yn edrych ar y dystiolaeth ar anghydraddoldeb ym maes cyflogaeth. Trwy gyfuniad o gyflwyniadau a sesiynau arbenigedd byddwn yn gofyn ‘beth sy’n gweithio’ i hyrwyddo cydraddoldeb.


Darlith Flynyddol Gyntaf y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Traddododd y Dr Paul Chaney ddarlith flynyddol gyntaf y Comisiwn dydd Mercher 11 Tachwedd 2009 yn Adeilad Morgannwg, Prifysgol Caerdydd.


Tuag at Gydraddoldeb - y Dystiolaeth yng Nghymru
Dylai cydraddoldeb fod wrth graidd darpariaeth gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Bydd y gynhadledd hon yn ystyried sut gall tystiolaeth a gwaith ymchwil ar gydraddoldeb sicrhau gwelliannau yn y gwasanaethau rydych yn eu darparu, ac yn cael effaith bositif ar bobl Cymru.


Ymchwil Cyfredol

‘Sut rwy’n teimlo?’
Mae’r Comisiwn yng Nghymru’n bwriadu cynnal ymchwil ansoddol i archwilio profiadau bywyd gwirioneddol y sawl a effeithir yn uniongyrchol gan y gwahaniaethu a ddisgrifir yn ‘Pwy rydych chin ei weld?’


Dolenni Defnyddiol

Ystadegau Cydraddoldeb Llywodraeth Cynulliad Cymru
Swyddfa Llywodraeth Cynulliad Cymru'r Prif Swyddog Ymchwil Gymdeithasol 
Sefydliad Bevan -y felin drafod cyfiawnder cymdeithasol i Gymru

back to top