Cinio Ymgom

Dod ynghyd am sgwrs dda a hawliau dynol 

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi cynnal yr ymgom fwyaf ar hawliau dynol y mae Cymru wedi’i gweld erioed. Daeth dros 200 o bobl o bob oedran a chefndir ynghyd am y digwyddiad i rannu’u meddyliau a’u barn ar y byd o’n cwmpas.

Daeth gwesteiwr y noson a Llywydd yr ‘Oxford Muse’ Theodore Zeldin â’r syniad o Ginio Ymgom mewn ymdrech i annog pobl i siarad yn fanylach ar bynciau llosg y dydd.  

Rhoddwyd ‘Bwydlen Ymgom’ i bob gwestai gydag amrywiaeth o bynciau arni a oedd yn ennyn myfyrdod ar hawliau dynol. Roedd y gwesteion yn eistedd gyda rhywun yr oedden nhw’n eu cyfarfod am y tro cyntaf. O ganlyniad i’r sgyrsiau a glywsom mai’n deg i ni ddweud bod pawb yn dysgu pethau newydd a diddorol gan eu cyd-westeiwyr cinio.

Cynhaliwyd Ciniawau Ymgom ledled y byd ac maen nhw wedi bod yn llwyddiannus iawn yn dwyn pobl ynghyd i drafod pynciau llosg y dydd. Dywedodd un gwestai bod ei sgwrs mor ysbrydoledig fel iddi deimlo cannwyll yn goleuo o’i thu mewn iddi. Bu’r digwyddiad mor llwyddiannus fel ein bod ni yn awr yn edrych am ffyrdd i ddefnyddio’r math hwn o ddigwyddiad sgwrsio’n fwyfwy i hyrwyddo cysylltiadau da ledled Cymru.

Cynhaliwyd ein digwyddiad ym Mhrifysgol UWIC ar ddydd Iau 19 Mawrth. 

Cynhaliwyd y digwyddiad ar y cyd rhwng y Comisiwn a Rheoli yng Ngwasanaeth Cyhoeddus yng Nghymru Llywodraeth Cynulliad Cymru, sy’n cefnogi ac yn helpu i drosglwyddo’r sgiliau sy’n ofynnol gan reolwyr ac arweinwyr drwy wasanaeth cyhoeddus Cymru i gydweithio, ar draws ffiniau traddodiadol. Mae RyNgCyNg yn darparu amrywiaeth o gyfleoedd i ddatblygu pobl, sefydliadau a systemau – i gyfrannu yn y pen draw i greu gwasanaethau cyhoeddus gwell a mwy unedig ar gyfer dinasyddion Cymru.

www.wales.gov.uk/improvingpublicservices

Sefydliad i wella cysylltiadau proffesiynol, personol a rhyngddiwylliannol yw’r Oxford Muse. Mae’n trefnu sgyrsiau a chyrsiau, yn gwneud portreadau fideo ac ysgrifenedig ac yn cynllunio prosiectau i wneud gwaith yn llai diflas a rhwystredig. Mae’r mentrau’n cynnwys dwyn pobl ynghyd nad ydynt fel rheol yn siarad â’i gilydd mewn adrannau llywodraethol arall, sefydliadau busnes, cymunedau lleol ac ati, a datblygu dulliau newydd o gydweithio ym myd gwasanaeth cyhoeddus a busnes.

Mae Theodore Zeldin yn gymrawd Emeritws a chyn Deon Coleg St Antony Rhydychen, Cymrawd Cysylltiol Ysgol Fusnes ‘Oxford Said’ ac yn Athro Er Anrhydedd, HEC Paris. Mae ei lyfrau wedi’u cyfieithu i 24 o ieithoedd ac yn cynnwys ‘An Intimate History of Humanity and Conversation’ (yn seiliedig ar ddarlithoedd a ddarlledwyd ar BBC Radio 4). Yn gyn aelod o ‘BBC Brains Trust’, mae wedi cynghori llawer o bobl flaenllaw yng nghyswllt penderfyniadau i’w gwneud. www.oxfordmuse.com

back to top