Pwy sy'n rhedeg Cymru? 2012

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi ciplun o'r rhai sy'n sefyll mewn safleoedd o rym a dylanwad ym mywyd Cymru. Mae'n edrych ar ein gwleidyddwyr, ein prif weithredwyr a'n harweinwyr busnes i weld a ydynt yn adlewyrchu'r bobl y maent yn eu gwasanaethu.

Gwleidyddiaeth a'r sector preifat yw dau o'r meysydd pryder mwyaf enbyd a mae'r cyhoeddiad hwn o Bwy sy'n rhedeg Cymru? yn canolbwyn.

Mae'r adroddiad hwn yn gosod y rhesymau pam fod y broblem hon yn bwysig gan awgrymu rhai camau y gellir eu cymryd.

Pwy sy'n rhedeg Cymru? 2012Lawr lwytho'r adroddiad

 

Cyhoeddwyd: Mawrth 2012

Pwy syn' rhedeg Cymru? 2012 (pdf)

back to top