Cyfle Cyfartal a Hawliau Dynol: Degawd cyntaf Datganoli yng Nghymru

Deg mlynedd ymlaen ers sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol, gofynnodd y Comisiwn i Dr Paul Chaney, Prifysgol Caerdydd i archwilio’r cynnydd ym maes cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru ers datganoli.

Mae cydraddoldeb wedi cael proffil pwysig ers dechreuad y Cynulliad. Gwnaeth ymgyrchwyr cydraddoldeb lobïo’n llwyddiannus i gynnwys cymalau cydraddoldeb unigryw yn Neddf Llywodraeth Cymru 1998. Roedd Adran 120 yn gofyn ar y Cynulliad i wneud  “appropriate arrangements with a view to securing that its functions are exercised with due regard to the principle that there should be equality of opportunity for all people”.

Cafodd effaith yr adran hon ei werthuso gan yr Athro Ralph Fevre a Dr Paul Chaney o Brifysgol Caerdydd yn 2003 yn eu hadroddiad:  An Absolute Duty. Eleni, gofynnon ni i Dr Paul Chaney i ddiweddaru ‘An Absolute Duty’ i gloriannu ‘r cynnydd ym maes cydraddoldeb a hawliau dynol dros y degawd olaf. Gwnaeth Dr Chaney baratoi adroddiad i’r Comisiwn – Equal Opportunities and Human Rights: The First Decade of Devolution in Wales.

Mae Dr Chaney yn uwch ddarlithydd ym maes polisi cyhoeddus ym Mhrifysgol Caerdydd. Ef yw cynullwr cynllun Gradd Meistr yn y Gwyddorau’r Brifysgol ym maes Cydraddoldeb ac Amrywiaeth. Bydd Dr Paul Chaney yn cyflwyno Darlith Flynyddol Gyntaf y Comisiwn  dydd Mercher 11 Tachwedd 2009 yn Adeilad Morgannwg, Prifysgol Caerdydd.

back to top