Ateb yr her, arwain y newid

Ateb ar her coverBlwyddyn yn ôl, amlinellodd Adolygiad Cymru ein nod o wneud gwahaniaeth drwy ddefnyddio pob cyfle i sbarduno cynnydd wrth greu Cymru decach.

Roeddem yn gweithio gyda nifer ohonoch ac yn elwa o'r wybodaeth a'r gallu roeddech chi'n eu rhannu. Mae’r cyhoeddiad hwn yn taflu golwg ar waith y Comisiwn yng Nghymru yn ystod 2010/11, ac yn amlinellu’n blaenoriaethau ar gyfer y deuddeg mis nesaf.

Wedi’i gyhoeddi Awst 2011


Lawr lwytho  Ateb yr her, arwain y newid (PDF)

back to top