Llinell Gymorth Cymru

Cysylltu â llinell gymorth Cymru


Croeso i Linell Gymorth y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru. Rydym yma i gynnig gwybodaeth ac arweiniaeth ar faterion gwahaniaethu a hawliau dynol. Rydym yn cynnig gwasanaeth ddwy ieithog gyda  chynghorwyr sydd yn hapus i drafod eich ymholiadau yn y Gymraeg a’r Saesneg. Darllenwch mwy am ein wasanaeth llinell gymorth.

Galw'r llinell gymorth

0845 604 8810 - Ffôn
0845 604 8820 - Ffôn testun
0845 604 8830 - Ffacs

Oriau agor: Dydd Llun, Mawrth, Mercher, Iau, Gwener  9:00am – 5:00pm.

Costau galwad

Bydd galwadau i rifau 0845 yn cael eu costio yn ôl tariff graddau galwadau Lleol os ydych yn defnyddio llinell BT. Bydd costau galwad o gysylltyddion arall a rhwydweithiau ffôn symudol yn amrywio. I ganfod yr union gost am alwadau 0845 dylech ymgynghori  â’ch darparwr teleffon neu’i dariff diweddaraf sy wedi’i gyhoeddi.

Ysgrifennu at y linell gymorth

Llinell Gymorth y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru
Rhadbost RRLR-UEYB-UYZL
3ydd Llawr
3 Sgwâr Callaghan
Caerdydd CF10 5BT

Cyflwyno ymholiad ar y linell gymorth

Gallwch ddanfon eich ymholiad wrth ddefnyddio ein ffurflen ymholi'r wefan.

A wnewch chi nodi os gwelwch yn dda: Ni fydd y linell gymorth yn derbyn ymwelwyr ac mae’n darparu gwasanaeth ffôn a chyfatebiaeth yn unig. Ni fydd yn darparu cyngor wyneb i wyneb.

Os ydych yn cael  anhawster wrth lawrlwytho unrhyw gyhoeddiad a wnewch chi gysylltu â’r linell gymorth os gwelwch yn dda a fydd yn fwy na parod i’ch helpu.
 

back to top