Cyfle Cyfartal a Hawliau Dynol: Degawd Cyntaf Datganoli yng Nghymru

Darlith Flynyddol Gyntaf y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Cyfle Cyfartal a Hawliau Dynol: Degawd Cyntaf Datganoli yng Nghymru
Dydd Mercher 11  Tachwedd 2009 – Adeilad Morgannwg, Prifysgol Caerdydd

Traddododd y Dr Paul Chaney ddarlith flynyddol gyntaf y Comisiwn dydd Mercher 11 Tachwedd 2009 yn Adeilad Morgannwg, Prifysgol Caerdydd.

Deng mlynedd ymlaen ers sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol, gofynnodd y Comisiwn i Dr Paul Chaney i archwilio’r cynnydd ym maes cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru ers datganoli. Mae’r darlith hon yn gyfle i chi glywed safbwynt Paul ar y ddegawd olaf.

Mae Dr Chaney yn uwch ddarlithydd ym maes polisi cyhoeddus ym Mhrifysgol Caerdydd. Ef yw cynullwr cynllun Gradd Meistr yn y Gwyddorau’r Brifysgol ym maes Cydraddoldeb ac Amrywiaeth.

I weld y datganiad i'r wasg

back to top