Amdano cyhoeddiadau’r Comisiwn

Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud

Pwy ydyn niLlyfryn byr i’r cyhoedd yn egluro pam mae’r Comisiwn yn bodoli, y gwaith rydym yn ei wneud, a sut i gysylltu â ni.

Lawr lwytho fersiwn PDF | Lawr lwytho fersiwn WORD

Archebu copi print


Dwy flynedd o wneud newidiadau

Dwy flynedd o wneud newidiadauMae’r cofnod hwn o’n dwy flynedd gyntaf yn nodi sut rydym wedi sicrhau manteision pendant i bobl Prydain mewn gwahanol agweddau ar fywyd bob dydd.

Lawr lwytho fersiwn PDF

Archebu copi print


Un Flwyddyn, Deg Stori

Un Flwyddyn, Deg StoriEin cyhoeddiad dathlu pen-blwydd cyntaf sy’n amlygu hanesion deg o bobl y mae eu bywydau wedi’u cyffwrdd gan y Comisiwn. 

Lawr lwytho fersiwn PDF | Lawr lwytho fersiwn Word

Archebu copi print


Cynlluniau corfforaethol a pholisïau

Ein cynllun strategol 2009–2012 - Crynodeb gweithredol

Ein cynllun strategolFersiwn cryno o’r Cynllun Strategol sy’n gosod ein blaenoriaethau ar gyfer 2009-12.

Lawr lwytho fersiwn PDF

Archebu copi print


Pennu agenda newydd

Pennu agenda newyddMae’r adolygiad a chynllun y Comisiwn yng Nghymru hwn yn edrych yn ôl dros y deunaw mis diwethaf ar yr hyn a wnaed gennym hyd yma ac yn ymlaen at y gweithgareddau sydd ar y gweill ar gyfer eleni.

Lawr lwytho fersiwn PDF

Ar gael i lawr lwytho’n unig


Ein strategaeth hawliau dynol a’n rhaglen weithredu 2009–2012

Mae’r strategaeth hon yn nodi sut rydym yn bwriadu defnyddio'n pwerau i gyflawni'n dyletswyddau hawliau dynol dros y tair blynedd nesaf.

Lawr lwytho fersiwn WORD

Ar gael i lawr lwytho’n unig


Ein Cynllun Cydraddoldeb

Ein cynllun cydraddoldebMae’r cynllun cydraddoldeb tair blynedd yn disgrifio sut fydd y Comisiwn yn cyflawni’i ofynion moesol, cymdeithasol a chyfreithiol i roi cydraddoldeb yn greiddiol i bopeth a wnawn.

Lawr lwytho fersiwn PDF | Lawr lwytho fersiwn WORD

Archebu copi print

back to top