Adroddiadau Allweddol y Comisiwn (2)

Cyfle Cyfartal a Hawliau Dynol: Degawd cyntaf Datganoli yng Nghymru

Cyfle Cyfartal a Hawliau DynolWedi’i ysgrifennu ar benblwydd creu’r Cynulliad Cenhedlaethol yn ddeg mlwydd oed, diben y cyhoeddiad hwn yw gwerthuso’n feirniadol sut mae cydraddoldeb a hawliau dynol wedi llwyddo ers datganoli.

Lawr lwytho fersiwn PDF | Lawr lwytho fersiwn WORD

Ar gael i lawr lwytho’n unig


Pwy sy'n Rhedeg Cymru? 2009

Pwy sy'n Rhedeg Cymru? 2009Mae’r adroddiad hwn yn ystyried deg o feysydd yn ymwneud â byw yng Nghymru, gan gynnwys gwleidyddiaeth, iechyd, a’r sector preifat er mwyn asesu’r cydbwysedd ar sail rhyw wrth fyrddau uwch reolwyr yng Nghymru.

Lawr lwytho fersiwn PDF

Ar gael i lawr lwytho’n unig


Torri’r distawrwydd am drais yn erbyn menywod

Torri'r distawrwyddMae’r adroddiad hwn yn darparu mewnwelediad i drais yn erbyn menywod, ei gyffredinolrwydd a’i effaith ar fenywod, plant a chymdeithas. Mae’n amlinellu’r camau y dylwn ni oll gymryd i fynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod.

Lawr lwytho fersiwn PDF | Lawr lwytho fersiwn WORD

Ar gael i lawr lwytho’n unig


Cau’r Bylchau

Cau'r BylchauMae gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru ar drothwy cyfnod newydd. Bydd gwasanaethau sy'n effeithlon ac yn rhoi gwerth am arian ac wedi eu blaenoriaethu'n ofalus yn bwysicach nac erioed.

Lawr lwytho fersiwn PDF | Lawr lwytho fersiwn WORD

Ar gael i lawr lwytho’n unig


 Derbyn her y dyletswyddau cydraddoldeb

Derbyn her y dyletswyddau cydraddoldebMae’r arolwg hwn yn dangos bod y dyletswyddau cydraddoldeb yn cyflawni buddiannau go iawn. Mae cysylltu â’r dyletswyddau wedi dod â newid ymarferol, ar lawr.

Lawr lwytho fersiwn PDF | Lawr lwytho fersiwn WORD

Ar gael i lawr lwytho’n unig


Pwy ydych chi'n ei weld?

Pwy ydych chi'n ei weld?Dyma’r arolwg pwysig cyntaf yng Nghymru i edrych ar agweddau pobl tuag at oed, hil, crefydd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, trawsrywedd, anabledd a hawliau dynol. 

Lawr lwytho fersiwn PDF | Lawr lwytho fersiwn WORD

Ar gael i lawr lwytho’n unig


Tudalen 2 o 2 < Blaenorol | 1 | 2 | Nesaf >

back to top