Yn ymwneud â’r Ymchwiliad

Ymchwiliad Ffurfiol i’r camau y mae awdurdodau cyhoeddus wedi’u cymryd i ddileu aflonyddu ar sail anabledd, a’r hyn sy’n ei achosi

Ar 3 Rhagfyr 2009, Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl , cyhoeddodd y Comisiwn ei fwriad i gynnal Ymchwiliad ffurfiol i’r camau y mae awdurdodau cyhoeddus wedi’u cymryd i ddileu aflonyddu ar sail anabledd, a’r hyn sy’n ei achosi.

Mae pwerau Ymchwilio’r Comisiwn yn ein galluogi i gasglu tystiolaeth, galw tystion a chyflwyno argymhellion y gellir eu defnyddio i roi’r camau, y byddem wedyn yn disgwyl iddynt gael ei wneud, ar waith. Mae’r Ddeddf Cydraddoldeb yn datgan yn bendant bod rhaid inni gael cylch gorchwyl ar gyfer Ymchwiliadau ffurfiol.

Mae’r cylch gorchwyl yn dweud wrthym ba fath o dystiolaeth y gallwn ei chlywed fel rhan o’r Ymchwiliad, felly mae’n bwysig cael y manylion yn iawn. Ymgynghorom â phobl anabl a rhanddeiliaid eraill ynglŷn â chylch gorchwyl yr Ymchwiliad ac ar ôl dadansoddi’r ymatebion, cyhoeddom cylch gorchwyl terfynol ar-lein.
 

back to top