O'r golwg yng ngolwg pawb - adroddiad terfynol yr ymchwiliad

Adroddiad terfynol ein hymchwiliad i aflonyddu ar sail anabledd yw 'O’r golwg yng ngolwg pawb' . Mae’r adroddiad yn dangos bod aflonyddwch yn brofiad cyffredin i bobl anabl ac oherwydd diwylliant o anghrediniaeth a methiannau sefydliadol systemig, nid yw’n cael ei daclo’n effeithiol. Yn ogystal ag adrodd am hyd a lled yr aflonyddu, mae’r adroddiad hefyd, yn cynnwys astudiaethau achos ac yn cyflwyno argymhellion i helpu awdurdodau cyhoeddus i ddelio â’r problemau sy’n codi.

Cymru: Crynodeb O'r golwg yng ngolwg pawb

O'r golwg yng ngolwg pawb - Crynodeb Cymru PDF 

O'r golwg yng ngolwg pawb  - crynodeb Cymru Word

 

 

 

 

back to top