Ymchwiliad i aflonyddu ar sail anabledd

Mae ein Hymchwiliad yn edrych ar y cynnydd y mae asiantau yn ei wneud mewn perthynas ag atal a delio ag aflonyddu ar sail anabledd.

Amlygwyd

Paramedic

Yn ymwneud â’r Ymchwiliad

Beth yw'r ymchwiliad a beth rydym yn gobeithio cyflawni?

dhibslFideos BSL

Fideos Iaith Arwyddion Prydeinig o adroddiad terfynol yr ymchwiliad.

Canllawiau ar gyfer sectorau

Mae gan sectorau penodol ran allweddol wrth ymateb i aflonyddu. Mae’r gyfres hon o ganllawiau yn amlinellu’r meysydd allweddol ar gyfer gwelliannau, a’n hargymhellion penodol ar gyfer pob un o’r sectorau. Gweld y canllawiau.
 

Lawr lwytho’r adroddiad terfynol

 

 

 I ba raddau mae asiantaethau’n gwneud cynnydd yn erbyn aflonyddu ar sail anabledd

Mae llawer o asiantaethau cyhoeddus yn cymryd camau positif i nodi a chael gwared ag aflonyddu ar sail anabledd ond mae angen gwneud rhagor o waith. Gallwch ddarllen maint y cynnydd yn erbyn argymhellion y Comisiwn mewn adroddiad newydd. Ochr yn ochr â’r adroddiad cewch yr ymatebion swyddogol gan amryw o asiantaethau cyhoeddus wrth ateb arolwg dros Haf 2013. Darllen yr adroddiad a’r ymatebion.  

 

Deg achos 

Fel rhan o'n Hymchwiliad Aflonyddu ar sail Anabledd, ymchwiliom i ddeg achos difrifol iawn lle mae pobl anabl wedi marw neu wedi eu hanafu'n ddifrifol. 

Cydnabyddiaethau

Mae'r ymchwiliad hwn wedi elwa o gyfraniadau hael nifer o unigolion. Rydym yn arbennig o ddiolchgar i Katharine Quarmby.

Cefnogaeth

Darllenwch cefnogaeth Gweinidogion o'r adroddiad

Sefydliadau cymorth

Gall nifer o sefydliadau ddarparu cymorth pan mae pobl yn wynebu aflonyddu.