Crynodebau briffio ar gyfer sectorau ac adroddiadau ymchwil

Crynodebau

Hidden in Plain Sight – Beth mae Ymchwiliad y Comisiwn i Aflonyddu ar Sail Anabledd yn ei olygu i awdurdodau cyhoeddus.

 Mae awdurdodau cyhoeddus, yn eu cyfanrwydd, wedi methu a gweld maint yr aflonyddu a’r camdriniaeth sy’n digwydd i bobl anabl, a’i effaith arnynt. Hefyd, wedi methu a chymryd camau i’w atal rhag digwydd yn y lle cyntaf nag ymyrryd yn effeithiol, pan mae’n digwydd.  Mae angen mynd i’r afael, yn ddioed, â’r methiannau cyfundrefnol hyn, ac mae’r prif adroddiad yn amlinellu nifer o argymhellion gyda’r diben o helpu asiantaethau i wneud hynny. Mae rhan allweddol gan sectorau penodol wrth ymateb i aflonyddu. Mae’r gyfres hon o grynodebau briffio yn amlinellu’r meysydd allweddol er gwella, ac hefyd, ein hargymhellion penodol ar gyfer pob sector:
 

Research

Disability-related harassment: the role of public bodies Research report 78

Disability-related harassment: the role of public bodies Research report 78Disability-related harassment: the role of public bodies PDF

Disability-related harassment: the role of public bodies Word


Disabled people’s experiences and concerns about crime

Briefing paper 3; Analysis of the British Crime Survey 2007-08, 2008-09 and 2009-10 Andrew Nocon, Paul Iganski and Spyridoula Lagou

Disabled people’s experiences and concerns about crimDisabled people’s experiences and concerns about crime PDF

back to top