Ymateb i'r ymgynghoriad ar 'Ending child poverty: Making it happen'

Mae’r Comisiwn wedi ymateb i’r ymgynghoriad gan yr Adran dros Blant, Ysgolion a Theuluoedd 'Ending child poverty: Making it happen'.

Mae’r Comisiwn o blaid nod gyffredinol y cynigion i ddeddfu ar ymrwymiad y Llywodraeth i drechu tlodi plant erbyn 2020. Rydym yn rhannu’r uchelgais o gael cenedl lle na fo gan gefndir economaidd cymdeithasol unrhyw ddylanwad ar ddyfodol plant.

Lawr lwytho’n dogfen ymateb:
 

back to top