Y Mesur Priodi 2012/13 (Cyplau o’r Un Rhyw)

Dadansoddiad y Comisiwn

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi dadansoddi’r Mesur Priodi 2012/13 (Cyplau o’r Un Rhyw) yng ngoleuni gofynion Deddf Cydraddoldeb 2010 a Deddf Hawliau Dynol 1998. Yn ôl y dadansoddiad, byddai’r Mesur, a fydd yn gymwys yng Nghymru a Lloegr, yn unol â darpariaethau o fewn y ddeddfwriaeth. Bydd yn cryfhau hawliau unigolion i gydraddoldeb yn llygaid y gyfraith, i’r graddau ag y bydd yn:

  • galluogi cyplau o’r un rhyw i briodi mewn seremonïau sifil;
  • sicrhau y gall y sefydliadau crefyddol sy’n dymuno gwneud hynny ddewis i gynnal seremonïau priodi ar gyfer cyplau o’r un rhyw;
  • darparu diogelwch o dan gyfraith gydraddoldeb i weinidogion crefydd sy ddim am briodi cyplau o’r un rhyw;
  • galluogi cymheiriaid sifil i drosglwyddo’u partneriaeth i briodas; a
  • galluogi unigolion priod sydd am ailbennu eu rhywedd cyfreithiol i wneud hynny heb orfod dileu eu priodas.
     

Lawr lwytho’r Cyfarwyddyd Cyfan: Y Mesur Priodi 2012/13 (Cyplau o’r Un Rhyw) Word  

back to top