Trafodaethau briffio yn y Senedd

Fel rhan o’n gwaith i ddylanwadu ar bolisi a datblygiadau cyfreithiol, bydd y Comisiwn yn llunio papurau briffio ar faterion sy’n berthnasol i’n gwaith. Diben hyn yw sicrhau bod y rheiny sydd yn gysylltiedig â chyflwyno newid neu weithredu yn gwybod am farn y Comisiwn, sydd yn seiliedig ar ein hymchwil a’n profiadau ein hunain. Cewch fanylion ein papurau briffio yn yr adran hon. 

 

back to top