Briffiau Seneddol y Mesur Cydraddoldeb

Mae’r Comisiwn yn croesawu’r Mesur Cydraddoldeb. Rydym wedi cyhoeddi nifer o bapurau briffio tra bu’r Mesur gerbron y Senedd a gellir eu lawrlwytho yma.

Briff Ail Ddarlleniad Ty’r Cyffredin

Briff Ail Ddarlleniad Tŷ’r Cyffredin PDF, Mai 2009
Briff Ail Ddarlleniad Tŷ’r Cyffredin Word, Mai 2009

Tystiolaeth ysgrifenedig i Bwyllgor y Senedd

Briff cyffredinol, Mai 2009
Briff anabledd, Mai 2009

Briffiau Cam Pwyllgor Tŷ’r Cyffredin

Briff Cam Pwyllgor Tŷ’r Cyffredin 11 Mehefin 2009 – Cymal 1 i 26
Briff Cam Pwyllgor Tŷ’r Cyffredin 16 Mehefin 2009 – Cymal 6 i 26
Briff Cam Pwyllgor Tŷ’r Cyffredin 18 Mehefin 2009 – Cymal 19 i 26
Briff Cam Pwyllgor Tŷ’r Cyffredin 23 Mehefin 2009 - Cymal 64 i 79, Atodlenni 9 i 13
Briff Cam Pwyllgor Tŷ’r Cyffredin 25 Mehefin 2009 – Cymal 126 i 153, Atodlenni 18, cymalau newydd
Briff Cam Pwyllgor Tŷ’r Cyffredin 30 Mehefin 2009 – Cymal 143 i 203, Atodlenni 22, 23, cymalau newydd
Briff Cam Pwyllgor Tŷ’r Cyffredin 2 Gorffennaf 2009 – Cymal 190 i 203, Atodlenni 22, 23
Briff Cam Pwyllgor Tŷ’r Cyffredin 7 Gorffennaf 2009 – Cymalau newydd

Briff ar weithredu cadarnhaol

Briff ar weithredu cadarnhaol, Gorffennaf 2009 (Pdf)
Briff ar weithredu cadarnhaol, Gorffennaf 2009 (Word)

Briff Cam Adroddiad Tŷ’r Cyffredin

Briff Cam Adroddiad Tŷ’r Cyffredin, 2 Rhagfyr 2009 (Word)

Briff Ail Ddarlleniad yr Arglwyddi

Briff Ail Ddarlleniad yr Arglwyddi, 15 Rhagfyr 2009 (Word)

Briffiau Cam Pwyllgor yr Arglwyddi

Briff Cam Pwyllgor yr Arglwyddi 11 Ionawr 2010  - Cymal 1 i 30, atodlenni 1 a 3 (Word)
Briff Cam Pwyllgor yr Arglwyddi 13 Ionawr 2010 - Cymal 10 i 60 (Word)
Briff Cam Pwyllgor yr Arglwyddi 19 Ionawr 2010 - Cymal 31 i 83 (Word)
Briff Cam Pwyllgor yr Arglwyddi: Gwella Tryloywder Tâl ar sail rhyw (Word)
Briff Cam Pwyllgor yr Arglwyddi: Cynnig i ddiwygio Dyletswydd y Sector Cyhoeddus  (Word)

back to top