Yr achos o blaid y Ddeddf Hawliau Dynol

Oes angen y Ddeddf Hawliau Dynol i’r Deyrnas Unedig arnom?’ yw’r cwestiwn a godwyd gan y Comisiwn. Ateb syml y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yw bod un gennym eisoes yn y Ddeddf Hawliau Dynol, a dylem ei chadw hi.

Yn ein hymateb, dadansoddwn sut mae’r mecanweithiau yn y Ddeddf Hawliau Dynol (DHD) yn gweithio. Ynddo,  rydym yn dadlau y dylai’r ffordd ymlaen ddatblygu’r mecanweithiau a’r hawliau presennol sydd yn y ddeddf  honno, yn hytrach na’u gwanhau neu’u diddymu, i fod yn ‘DHD plws’, neu ‘DHD minws’.

Lawr lwytho’r ymateb

Yr achos o blaid y Ddeddf Hawliau Dynol (PDF)

Crynodeb gweithredol yr achos o blaid y Ddeddf Hawliau Dynol (PDF)  

 

back to top