Ein hymateb i’r Papur Gwyrdd

Yn rhinwedd ein swydd fel Sefydliad Hawliau Dynol Cenedlaethol, cyflwynom ymateb i’r llywodraeth flaenorol ar ei Phapur Gwyrdd o’r enw ‘Hawliau a chyfrifoldebau: datblygu’n fframwaith cyfansoddiadol’, ar ei chread arfaethedig o Ddeddf Hawliau Dynol i'r Deyrnas Unedig a Chyfrifoldebau. Yn ein hymateb, amlinellon ein hegwyddorion allweddol, gan gynnwys cadw at amddiffyniadau sydd eisoes yn rhan o hawliau a mecanweithiau’r Ddeddf Hawliau Dynol, ac ymchwiliwn i gyfansoddion hanfodol fframwaith deddf  hawliau dynol.

Lawr lwytho’r adroddiad

HRA PLUS: Human Rights for 21st-century Britain – Crynodeb gweithredol

Fersiwn PDF | Fersiwn Word

HRA PLUS: Human Rights for 21st-century Britain – Adroddiad llawn

Fersiwn PDF | Fersiwn Word

 

back to top