Canolfan Cyfryngau

Yn yr adran hon cewch ddarllen datganiadau i’r wasg gan y Comisiwn. Am ddatganiadau i’r wasg sy’n benodol i Gymru ymwelwch â’n Newyddion yn nhudalennau Cymru.