Ann Beynon OBE

Commissioner Ann Beynon OBE

Ar 19 Tachwedd 2009, cyhoeddwyd Ann Beynon OBE yn gomisiynydd i’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

Ar hyn o bryd mae Ann Beynon yn Gyfarwyddwr BT Cymru a hi yw ei gynrychiolydd datblygu a strategol i Gymru.

Mae ei chefndir gyrfa’n cynnwys nifer o uwch rannau Datblygu Busnes ac ar hyn o bryd mae hi’n Gadeirydd Bwrdd Cynghori ar Fusnes yn y gymuned.

Dyfarnwyd gwobr OBE  i Ann yn 2008 a hi oedd Llysgennad Tywysog Cymru yn y Gymuned i Gymru o 2005-2006.

Nid yw’n dal unrhyw benodiad Gweinidogaethol arall ac wrth ymateb i holiadur gweithgaredd gwleidyddol datganodd y bu’n canfasio ar ran y Blaid Lafur yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf.

 

back to top