Blaenoriaeth strategol 5

Adeiladu sefydliad awdurdodol ac ymatebol

Rhesymwaith

  • Mae’r tasgau a osodwyd ar draws y pedair blaenoriaeth strategol yn gofyn i’r Comisiwn i gyflawni cylch gwaith cymhleth, tra ymdopi ag amrywiaeth o heriau economaidd a gwleidyddol.
  • Byddwn yn parhau i adeiladu’n fframwaith mesur awdurdodol a sylfaen tystiolaeth. Bydd hynny’n gofyn i’r Comisiwn i fuddsoddi mewn pobl wrth ddatblygu dulliau effeithiol i weithio sy’n seiliedig ar brosiect. Mae’r Comisiwn yn parhau i adeiladu canolfan corfforaethol effeithlon, tra cryfhau ei allu rheoli cyllidol.
  • Hefyd bydd gan sefydliad sy’n canolbwyntio’n strategol ac yn broffesiynol alluog yr hyder i weithio gyda, a lle mae angen, arwain y rhanddeiliaid hynny sy’n ymrwymedig i’r agenda cydraddoldeb a hawliau dynol yn creu newid cymdeithasol parhaol. Bydd y Comisiwn yn cynnal natur adweithiol o wybod tebygolrwydd digwyddiadau annisgwyl, argyfyngau ac ‘ysgytiadau’ cymdeithasol.

 

back to top