Blaenoriaeth 3: Ariannu Cyfreithiol

Blaenoriaeth 3: Cyngor cyfreithiol ar faterion cydraddoldeb a hawliau dynol


Mae’r broses gais i gyllid Blaenoriaeth 3 wedi cau erbyn hyn. Mae’r ceisiadau’n cael eu hystyried.

Mae’r rhaglen ariannu wedi’i hanelu’n bennaf at brosiectau sy’n darparu cyngor cyfreithiol arbenigol a chynrychiolaeth ym maes cydraddoldeb a hawliau dynol. Hefyd mae’r Comisiwn yn arbennig o awyddus i ariannu gweithgarwch lle nad oes darpariaeth neu fynediad at gyngor ar hyn o bryd, yn ogystal ag i brosiectau sy’n hyrwyddo ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ddeddfau cydraddoldeb a hawliau dynol.

Mae’r fenter ariannu gyfreithiol yn rhan o Raglen Ariannu Strategol £10.2 miliwn a gyhoeddwyd gan y comisiwn yn gynharach eleni, sy’n anelu at ddarparu cyllid tair blynedd sy’n seiliedig ar brosiectau, o fyny i £450,000 i sefydliadau sector gwirfoddol a chymunedol.

Cwmpas y cyllid


Bydd yr arian yn ymwneud â dwy brif faes:

• Darparu cyngor cyfreithiol, gwaith achos a chynrychiolaeth i unigolion am faterion yn ymwneud â deddfiadau Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.
 
• Codi ymwybyddiaeth a gwybodaeth ar gydraddoldeb a hawliau dynol.

Y cyllid mwyaf sydd ar gael i sefydliad unigol yw £150,000 y flwyddyn ac yn hwyrach y bydd prosiectau sy’n darparu cyngor, gwaith achos a chynrychiolaeth yn cael eu hariannu am i fyny at dair blynedd.

Terfyn amser

Daeth y broses gais i Flaenoriaeth 3 i ben ar 7 Awst. Mae’r ceisiadau’n cael eu hystyried.
 

 

back to top